Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy? Każdy kierowca, który zamierza wykonywać przewóz drogowy rzeczy lub osób, musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Koniecznością jest zdobycie świadectwa kwalifikacji zawodowej, a w dalszej kolejności - właściwego wpisu w prawo jazdy. Wszystko to reguluje Ustawa z dn. 17 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Określa ona, iż z dniem 10 września 2008 roku kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii D a chcący wykonywać przewóz osób oraz z dniem 10 września 2009 roku kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii C muszą ukończyć odpowiednie kursy, które są warunkiem koniecznym do uzyskania świadectwa kwalifikacji. Jak zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej? Jak już wyżej zostało wspomniane, zdobycie świadectwa kwalifikacji zawodowej związane jest z koniecznością ukończenia odpowiednich kursów. Wybór szkolenia uzależniony jest od kilku czynników, w tym: od wieku kierowcy posiadanych dotychczas uprawnień. • kwalifikacja wstępna To jedne z kursów, dzięki któremu można zdobyć świadectwo kwalifikacji. Odbywa się w pełnym wymiarze. Przeznaczony jest dla kierowców, którzy: - posiadają prawo jazdy kategorii C wydane po 10 września 2009 roku i nie ukończyli 21. roku życia, - posiadają prawo jazdy kategorii D wydane po 10 września 2008 roku i nie ukończyli 23 lat. • kwalifikacja wstępna przyspieszona Jest to skrócona wersja szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej. Przeznaczona jest dla kierowców, którzy ukończyli wymaganą granicę wieku 21 dla kat. C i 23 lat dla kat. D - w zależności od konkretnych uprawnień. • kwalifikacja wstępna uzupełniająca Szkolenie to jest przeznaczone dla kierowców, którzy posiadają już świadectwo kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej i zamierzają zdobyć dodatkowe uprawnienia na druga kategorię prawa jazdy. Dotyczy zatem kierowców, którzy posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej z zakresu przewozu osób oraz posiadają prawo jazdy kategorii C, a chcieliby dokonywać także przewozu rzeczy. Dotyczy również kierowców, którzy posiadają uprawnienia do przewozu rzeczy oraz prawo jazdy kategorii D, a zamierzają zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej na przewóz osób. Możliwa jest jeszcze kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona - dla kierowców z powyższymi uprawnieniami, którzy ukończyli wymagany 21. i 23. rok życia. • szkolenie okresowe Do pozostałych kierowców stosujemy szkolenie okresowe Cena szkoleń Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz